ความห่วงใยในสังคมของ ยูนิ-เพรสซิเดนท์

 
แม้ว่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจคือการสร้างผลกำไร แต่ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ไม่ได้ละเลยบทบาทของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การช่วยเหลือ และสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งกระบวนการผลิตสินค้าที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ด้วยการลดของเสีย (Reduce) การแปรสภาพ (Recycle) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เพื่อความสะอาด บรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน และไม่รบกวนสภาพแวดล้อม บริเวณที่ตั้ง รอบโรงงานของเรา
นอกจากนี้ในการผลิตชา บริษัทคัดสรรและเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใบชาที่ใช้จึงเป็นใบชาพันธุ์
“ไทยอัสสัม” ที่สามารถปลูกได้ทางตอนเหนือของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกใบชา และกระจายรายได้ สร้างโอกาส และสร้างงาน สู่คนในพื้นที่ทางภาคเหนือ
ของไทย

ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ตระหนักเสมอถึงความเท่าเทียมกันในสังคมไทย เราจึงมีโครงการต่างๆ เพื่อแสดงความห่วงใยและความเอื้ออาทรสู่สังคม โดยการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

  โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
โดยบริษัทฯ ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ร่วมมือกับโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยตั้งจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม ยูเอชทีที่บริโภคแล้ว รวบรวมนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นแผ่นหลังคาเขียว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยทั่วประเทศ
โครงการบริจาคผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาต
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยการบริจาคผลิตภัณฑ์บริษัทร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่น ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์กับกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือของประเทศ, บริจาคผลิตภัณฑ์ผ่านทางรายการครอบครัวข่าว 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 และบริจาคผลิตภัณฑ์ร่วมกับ เดอะ เนชั่น และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 เป็นต้น
ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ผ่านทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2554
 
ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ผ่านทางเดอะ เนชั่น เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยปี 2554
ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ผ่านทางรายการครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ. 2553
 
ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท ให้กับพลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ เสนาธิการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ ให้กับพี่น้องในภาคเหนือ ทั้งหมด 5 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยในปี 2549
โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ยูนิ-เพรสซิเดนท์ มีนโยบายสนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มาโดยตลอด เราจึงร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรม ในวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง