ยูนิ-เพรสซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น (ไต้หวัน)


ยูนิ-เพรสซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้น ณ มณฑลไทหนาน ประเทศไต้หวัน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทุ่มเทให้กับการผลิตอาหาร
รวมถึงแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาในการพัฒนาที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีส่วน
ในการส่งเสริมให้สังคมมีความรุ่งเรืองและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรฐกิจของชาติ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ยูนิ-เพรสซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น  แบ่งช่วงพัฒนาการของบริษัทฯ ออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1: ช่วงเวลาแห่งการบุกเบิก (พ.ศ. 2510 – 2516)
สังคมของไต้หวัน ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรม ยูนิ-เพรสซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น ก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้วยการนำประสิทธิภาพในการผลิตชั้นสูงเข้ามาใช้ ควบคู่กับการขยายขนาดขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่

ระยะที่ 2: ช่วงเวลาแห่งการเติบโต (พ.ศ. 2517 – 2525)
เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตอย่างรวดเร็วและอำนาจการซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ได้ถือโอกาสการเติบโตนี้ พัฒนาผลิตภัณฑ์อันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพชั้นเลิศ พร้อมกับเรียนรู้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์การบริหารงานที่เหนือชั้น

ระยะที่ 3: ช่วงเวลารวมการบริหารงานให้เป็นหนึ่งเดียว (พ.ศ. 2526 – 2532)
เศรษฐกิจไต้หวัน ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการค้าขายและมีความหลากหลายมากขึ้น ระหว่างช่วงเวลานี้  ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ได้ทุ่มเทเวลาไปกับการแข่งขันในช่องทางการดำเนินธุรกิจต่างๆ พร้อมไปกับการรวมการบริหารจัดการที่มีความหลากหลายให้เข้ากับความต้องการของสังคม เพื่อรักษาการเติบโตของบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้พยายามค้นหาระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อการรวมการบริหารต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และยังเป็นช่วงที่ริเริ่มการลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย

ระยะที่ 4: ช่วงเวลาแห่งความเป็นสากล (พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน)
ช่วงเวลานี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ การแข่งขันสูงขึ้นและการตลาดภายในประเทศอิ่มตัว ยูนิ-เพรสซิเดนท์ ตระหนักว่าการก้าวเข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์ เป็นทางออกที่จะชนะอุปสรรคนี้ได้ หลังจากที่รัฐบาลได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการในไต้หวันเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศจีนได้นั้น ตั้งแต่นั้นมา บริษัทฯ จึงพัฒนาธุรกิจในประเทศจีนควบคู่ไปกับการลงทุนในประเทศต่างๆ รวมถึง ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก เช่น อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ยูนิ-เพรสซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบันมีกว่า 100 สาขา ครอบคลุมสินค้าอุปโภค บริโภคและการให้บริการต่างๆ และได้กลายเป็นบริษัทที่มีการรวมการบริหารงานเป็นหนึ่งเดียว  

ภายใต้คำมั่นสัญญาในการบรรลุความเป็นสากลและการบริหารงานอันมีความหลากหลาย ยูนิ-เพรสซิเดนท์ จึงได้กำหนดให้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับหลากหลายบริษัทชั้นนำของโลกเพื่อรับแนวคิดและทักษะการบริหารจัดการระดับสากลมาใช้กับการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป ยูนิ-เพรสซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดทั้งในประเทศจีน และประเทศในแถบเอเชีย