วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  

วิสัยทัศน์ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดอาหารในประเทศไทย

พันธกิจ 1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2. คุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน
3. เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตอาหารที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน
4. ดูแลพนักงานอย่างดีเพื่อความสุขในการทำงาน