Distribution
Uni-President
Marketing (UPM)
Vending Machine
   
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(UPM)
 
ถึงแม้ว่า บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะประสบความสำเร็จ และเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพ ของการบริหารงานในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของธุรกิจภายในประเทศ

บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2547 เพื่อทำหน้าที่ดูแลการตลาด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 
Contact us
ที่อยู่ : อาคาร 253, ชั้น 19 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : (66) 2262 0784-9
แฟ๊กซ์ : (66) 2262 0790
 
Link to Map