< back

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเยี่ยมชม บริษัท ยูนิ-เพรสเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

     นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยคุณหยง เหว่ย ลู่ กรรมการผู้จัดการ และ คุณทนุ เนาวรัตน์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ


 

3 เมษายน 2558