< back

ยูนิ-เพรสสิเดนท์ สนับสนุนเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสันทนาการ ประจำปี 2558 ชุมนุมสันทนาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  มอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ "ยูนิฟ" และ กาแฟพร้อมดื่ม “อา ฮ่า”
เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสันทนาการ ประจำปี 2558 ให้กับชุมนุมสันทนาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาในการแสดงออกทางความคิดและการกระทำอย่างอิสระและถูกวิธี
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
replica watches online store


 
18 มิถุนายน 2558