< back

ผู้บริหารและคณะบุคลากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เยี่ยมชม บริษัท ยูนิ-เพรสเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด          ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 บริษัท ยูนิ-เพรซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะบุคลากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นำโดย คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินการภายในสายการผลิตของ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณเอริค ลี ผู้จัดการโรงงานคอยให้การต้อนรับ

fake rolex watches online store

                                                                                                                                          29 กรกฎาคม 2558