< back

คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด


          ในวันที่ 22 กันยายน 2558 คณะอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คณะอาจารย์ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการนวัตกรรมการผลิตสินค้า แพคเกจจิ้งสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการด้านการขนส่ง โดยมีคุณเอริค ลี ผู้จัดการโรงงานให้การต้อนรับ

cheap uk replica watches

                                                                                                                                           28 กันยายน 2558