< back

โครงการ TMBEISC เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด


          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจและซัพพลายเชน "TMB Efficiency Improvement for Supply Chain (TMBEISC)" ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายประเภท ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คณะผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การทำงานของเจ้าหน้าที่ และการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละหน่วยการผลิต โดยมี คุณภูวดล ศุนย์จันทร์ รองผู้จัดการฝ่ายผลิตให้การต้อนรับrolex replica watches cheap sale                                                                                                                                              28 กันยายน 2558