< back

บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล โดยได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

โรงเรียนบ้านด่าน เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล นอกจากที่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เข้าถึงได้อย่างยากลำบากแล้ว ยังมีเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนจนไม่สามารถเดินทางไป-กลับโรงเรียนและบ้านได้ ทางโรงเรียนจึงได้สร้างโรงนอนขึ้นสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรงนอนของโรงเรียนที่สร้างไว้แต่เดิมได้มีสภาพทรุดโทรมลงและต้องการการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับการพักอาศัยของเด็กนักเรียน

บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ปรับปรุงโรงนอนและบริจาคสิ่งของผลิตภัณท์ และจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านด่าน เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงแม้อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล

cheap replica watches ca

 

                                                                                                                                      9 พฤศจิกายน 2558