< back

ยูนิ-เพรสซิเดนท์ สนับสนุนเครื่องดื่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556

 คุณนพวรรณ คล้ายโอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นตัวแทนมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ "ยูนิฟ ดี๊ด๊า" เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ให้กับหน่วยงานราชการ และโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของเยาวชนในการแสดงออกทางความคิดและการกระทำอย่างอิสระและถูกวิธี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง