< back

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณภูวดล ศูนย์จันทร์ รองผู้จัดการฝ่ายผลิต พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของบริษัทและเดินชมบริเวณโรงงาน 


best rolex replica watches canada