< back

วันเด็กประจำปี 2560

         วันที่ 11 มกราคม 2560 บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้รวม 100% ตรายู-นิฟ บาเล่ เชค บับเบิ้ล มิ้ลค์ มิ้ลค์ที บาเล่ เชค บับเบิ้ล มัทฉะ ลาเต้ และ กาแฟคาปูชิโนผสมช็อกโกแลต   เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ของโรงเรียน และ หน่วยราชการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ โรงงาน บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณอีริค ลี ผู้จัดการโรงงานและคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน และ หน่วยราชการ

          บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต จึงได้ร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออกทางความคิดและการกระทำอย่างอิสระและถูกวิธี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย

uk time replica rolex watches