< back

ร่วมบริจาคโลหิตกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

               เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560  บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการนำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม "ดอนยายหอม รวมใจภักดิ์ รักเพื่อนมนุษย์ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์จักรีภูมิพล" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันทำความดี และถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

           ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งโรงงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในพื้นที่อีกด้วย
uk cartier tank replica watches