< back

คณะอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

                ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมจังหวักนครสวรรค์ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนของโรงงาน ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณหลิว โป๋ เหยี่ยน รองผู้อำนวยการโรงงาน และคุณภูวดล ศูนย์จันทร์ รองผู้จัดการฝ่ายผลิต พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ โดยผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่านได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และได้เดินเยี่ยมชมการบวนการผลิต 

luxury copy omega shop uk