< back

แจ้งความคืบหน้ากรณีลูกค้าร้องเรียนในพันทิป

เรียน ทุกท่าน

   อ้างถึงกระทู้ใน pantip http://pantip.com/topic/33384718 ขณะนี้ทางบริษัทฯได้ติดต่อและเข้าพบท่านลูกค้าฯ ผู้เป็นเจ้าของกระทู้ได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขั้นต้นนี้ทางบริษัทฯขอสงวนชื่อท่านลูกค้า พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ขอแสดงความรับผิดชอบ และขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาดังกล่าว จักได้รีบแจ้งผลให้แก่ทุกท่านได้ทราบโดยเร็วที่สุด และเพื่อที่จะสามารถร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการยับยั้งโอกาสการชำรุดเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์

   จึงใคร่ขออภัยต่อปัญหาดังกล่าว ต่อทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


uk cheap replica breitling
replica rolex men's watches


24 มีนาคม 2558